คอร์ดเพลง ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บไปคักกว่านี้ ออย แสงศิลป์

 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็น
Bb 
หยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ
 
INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb | F |
 
บักคน
Bb 
ดียามเขาผิดกัน
 
บักพระ
F/A 
เอกยามเขาดีกัน
 
ได้เ
Eb 
ฮ็ดเพื่อเขา 
 
กะภูมิใ
F 
จว่าซั่น
 
สุด
Bb 
ท้ายจะของกะส่ำห
D7 
มา
 
ในสา
C 
ยตาเขามีแต่คน
F 
อื่น
 
ทางโตละ
Dm 
บืนฮักเขาบ่มืน
Gm 
หูมืนตา
 
จักมื้อไ
Eb 
ด๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า 
 
 
F 
จังๆ
 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
Bb 
ยใจ 
 
 
F 
 
ฮักเขาเบิดใ
Bb 
จเขากะฮู้แล้ว
 
ตายแทนเขา
F/A 
ได้เขากะฮู้แล้ว
 
กะคือจั่ง
Eb 
บ่เห็นป่องเห็นแ
F 
ปว
 
วาเขาสิมา
Bb 
หัวซา 
 
 
D7 
 
ในสาย
C 
ตาเขามีแต่คน
F 
อื่น
 
ทางโตล
Dm 
ะบืนฮักเขา 
 
บ่มืน
Gm 
หูมืนตา 
 
 
F 
 
จักมื้อไ
Eb 
ด๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า 
 
 
F 
จังๆ
 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
Bb 
ยใจ..
INSTRU | Eb F | Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm F | Eb | F |
 
ถอยออก
Eb 
มา 
 
ก่อนสิเ
F 
จ็บ 
 
ไปคั
Gm 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
Eb 
หนี 
 
ไปฮักเ
F 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
Bb 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
Eb 
ล้วพอสิฮู้อยู่
F 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Dm 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Gm 
ห้ยำห
F 
ย่าง
Eb 
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
F 
ฮู้ว..
G 
 
ถอยออก
F 
มา 
 
ก่อนสิเ
G 
จ็บ 
 
ไปคั
Am 
กกว่านี้
 
อ่วยใจ
F 
หนี 
 
ไปฮักเ
G 
ขา
 
หม่องเฮาควรอยู่เป็นห
C 
ยัง
 
กะอยู่มาคักแ
F 
ล้วพอสิฮู้อยู่
G 
ตั๊ว
 
ว่าเจ็บกว่าถืกเขา
Em 
ตั๋ว
 
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไ
Am 
ห้ยำห
G 
ย่าง
 
F 
อยออกมาเป็นหยัง โฮ.. โ
G 
ฮ่..
 
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหา
C 
ยใจ
 
F 
อยออกมาเป็นหยัง โฮ..  
G 
ฮู้ว..
 
บักหัวใจเ
C 
อ๋ย..

ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บ ไปคักกว่านี้
อ่วยใจหนี ไปฮักเขา
หม่องเฮาควรอยู่เป็นหยัง
กะอยู่มาคักแล้วพอสิฮู้อยู่ตั๊ว
ว่าเจ็บกว่าถืกเขาตั๋ว
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไห้ยำหย่าง
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ ฮู้ว..
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ

SEE ALSO  Jacob Collier - Time Alone With You ft. Daniel Caesar | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับwe find love daniel caesar แปล เพลงที่ถูกต้องที่สุด

( ดนตรี )

บักคนดียามเขาผิดกัน
บักพระเอกยามเขาดีกัน
ได้เฮ็ดเพื่อเขา กะภูมิใจว่าซั่น
สุดท้ายจะของกะส่ำหมา
ในสายตาเขามีแต่คนอื่น
ทางโตละบืนฮักเขาบ่มืนหูมืนตา
จักมื้อได๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า จังๆ

ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บ ไปคักกว่านี้
อ่วยใจหนี ไปฮักเขา
หม่องเฮาควรอยู่เป็นหยัง
กะอยู่มาคักแล้วพอสิฮู้อยู่ตั๊ว
ว่าเจ็บกว่าถืกเขาตั๋ว
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไห้ยำหย่าง
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ ฮู้ว..
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ
ฮักเขาเบิดใจเขากะฮู้แล้ว
ตายแทนเขาได้เขากะฮู้แล้ว
กะคือจั่งบ่เห็นป่องเห็นแปว
วาเขาสิมาหัวซา
ในสายตาเขามีแต่คนอื่น
ทางโตละบืนฮักเขา บ่มืนหูมืนตา
จักมื้อได๋เขาสิเอาคำว่าโง่ตอกใส่หน้า จังๆ

SEE ALSO  Eddy Grant Electric Avenue Guitar Chords Lesson & Tab Tutorial with Synth Arrangements | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับchord avenue

ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บ ไปคักกว่านี้
อ่วยใจหนี ไปฮักเขา
หม่องเฮาควรอยู่เป็นหยัง
กะอยู่มาคักแล้วพอสิฮู้อยู่ตั๊ว
ว่าเจ็บกว่าถืกเขาตั๋ว
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไห้ยำหย่าง
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ ฮู้ว..
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ..

( ดนตรี )

ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บ ไปคักกว่านี้
อ่วยใจหนี ไปฮักเขา
หม่องเฮาควรอยู่เป็นหยัง
กะอยู่มาคักแล้วพอสิฮู้อยู่ตั๊ว
ว่าเจ็บกว่าถืกเขาตั๋ว
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไห้ยำหย่าง
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ โฮ้ว..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ทะเลสวยนะ แต่ไม่เท่าแก wish | Rauljaurena

ถอยออกมา ก่อนสิเจ็บ ไปคักกว่านี้
อ่วยใจหนี ไปฮักเขา
หม่องเฮาควรอยู่เป็นหยัง
กะอยู่มาคักแล้วพอสิฮู้อยู่ตั๊ว
ว่าเจ็บกว่าถืกเขาตั๋ว
คือตั๋วเจ้าของจนฮ้องไห้ยำหย่าง
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ่..
ก่อนสิบ่ยังฮอดลมหายใจ
ถอยออกมาเป็นหยัง โฮ ฮู้ว..
บักหัวใจเอ๋ย..

#คอรดเพลง #ถอยออกมา #กอนสเจบไปคกกวาน #ออย #แสงศลป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *