คอร์ดเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์

INTRO | E A | ( 4 Times )
INTRO | E | C#m | A B | E B |
 
ก็แค่คนเดินถ
E 
นน 
 
ก็แค่คนธรร
G#m 
มดา
 
ที่โดยส
A 
ารวันเว
B 
ลาผ่านมาพบเ
E 
ธอ
 
เธอมี
F#m 
ฝันสว
B 
ยงาม 
 
ที่
G#m 
ตามหายังไ
C#m 
ม่เจอ
 
ส่วน
A 
ฉันมันคนเ
B 
ซอร์ๆ 
 
เพ้อเพียงเท่
E 
านี้..
B 
 
แค่เห็นก็เป็นสุขใ
E 
จ 
 
มองโลกแค่ใน
G#m 
แง่ดี
 
พอใจเ
A 
ท่าที
B 
มีไม่เคยร้อ
E 
งขอ
 
บน
F#m 
ถนนทอ
B 
ดยาว 
 
ก็
G#m 
มีเท้ายัง
C#m 
ย่ำต่อ
 
ท่อง
A 
จำเขียนคำว่า
B 
รอยิ้มสู้ต่
G#7 
อไป
 
ถนนคน
C#m 
เดิน 
 
ถนนชี
A 
วีต
 
ต่างทางต่าง
B 
ทิศ ต่างคิด ต่าง
E 
ฝัน
 
มีรอย
C#m 
ยิ้ม..น้ำ
F#m 
ตา
 
เกลื่อน
G#m 
ถนนคนเป็น
C#m 
ล้านๆ
A 
 
ใต้ตะวันดวงเดียว
B 
กัน 
 
 
G#7 
 
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..
 
INSTRU | E | G#m | A B | E |
INSTRU | F#m B | G#m C#m | A B | E | B |
 
ชีวิตก็เป็นอย่าง
E 
นี้ไม่ว่าถนนสา
G#m 
ยใด
 
เสียงหัวเ
A 
ราะร้องไ
B 
ห้ก็คงคล้า
E 
ยกัน
 
ถ้าโลกใ
F#m 
บกลมก
B 
ลม
 
ห่มด่วย
G#m 
รักทุกคืนทุ
C#m 
กวัน
 
สาย
A 
รุ้งคงทอดสะพ
B 
านให้ใจถึ
G#7 
งใจ
 
ถนนคน
C#m 
เดิน 
 
ถนนชี
A 
วีต
 
ต่างทางต่าง
B 
ทิศ ต่างคิด ต่าง
E 
ฝัน
 
มีรอย
C#m 
ยิ้ม..น้ำ
F#m 
ตา
 
เกลื่อน
G#m 
ถนนคนเป็น
C#m 
ล้านๆ
A 
 
ใต้ตะวันดวงเดียว
B 
กัน 
 
 
G#7 
 
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..
 
OUTRO | E | E | E |

ก็แค่คนเดินถนน ก็แค่คนธรรมดา
ที่โดยสารวันเวลาผ่านมาพบเธอ
เธอมีฝันสวยงาม ที่ตามหายังไม่เจอ
ส่วนฉันมันคนเซอร์ๆ เพ้อเพียงเท่านี้..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง นาทีสุดท้าย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Rauljaurena

แค่เห็นก็เป็นสุขใจ มองโลกแค่ในแง่ดี
พอใจเท่าทีมีไม่เคยร้องขอ
บนถนนทอดยาว ก็มีเท้ายังย่ำต่อ
ท่องจำเขียนคำว่ารอยิ้มสู้ต่อไป

ถนนคนเดิน ถนนชีวีต
ต่างทางต่างทิศ ต่างคิด ต่างฝัน
มีรอยยิ้ม..น้ำตา
เกลื่อนถนนคนเป็นล้านๆ
ใต้ตะวันดวงเดียวกัน
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..

SEE ALSO  เธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวง TikTok - รวมสาวสวย น่ารัก เซ็กซี่ | เนื้อหาชอบ ตรง ไหนที่แม่นยำที่สุด

( ดนตรี )

ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าถนนสายใด
เสียงหัวเราะร้องไห้ก็คงคล้ายกัน
ถ้าโลกใบกลมกลม
ห่มด่วยรักทุกคืนทุกวัน
สายรุ้งคงทอดสะพานให้ใจถึงใจ

ถนนคนเดิน ถนนชีวีต
ต่างทางต่างทิศ ต่างคิด ต่างฝัน
มีรอยยิ้ม..น้ำตา
เกลื่อนถนนคนเป็นล้านๆ
ใต้ตะวันดวงเดียวกัน
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..

SEE ALSO  รักควรมีสองคน - ทีมเมีย (พร จันทพร) vs ทีมชู้ (เนย ภัสวรรณ) Cover by ลุงชาย รัชชานนท์ | เพลง รัก ควร มี สอง คน ต้นฉบับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

#คอรดเพลง #ถนนชวต #ไชโย #ธนาวฒน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *