คอร์ดเพลง ตัวเล็กเด็กไม่ดื้อ น้ำหวาน ศศิเกตุ

 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน
INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D |
G 
นุ้ยตัวเล็กสเปค
Em 
พี่หม้ายนั้น
 
นุ้ยไ
C 
ว้ผมสั้น 
 
ผิวค
D 
ล้ำไม่ค่อยขาว
 
แต่ใ
G 
นหัวใจ 
 
นุ้ยก็
Em 
ยังว่างเปล่า
 
อยากไ
C 
ด้พี่บ่าวมาเป็นแ
D 
ฟน
 
อยากเ
G 
ดินควงแขน 
 
อยากเป็น
Em 
แฟนสักที
 
นุ้ยจะเ
C 
ป็นเด็กดีให้ชื่นใ
D 
 
อยากเ
G 
ป็นเด็กพี่น้องนี้ต้อง
Em 
ทำอย่างไร
 
ถึงไ
C 
ด้หัวใจของพี่บ่
D 
าว
Bm 
เพียงแค่ได้เจอก็ทำใ
Em 
จละลาย
 
คนอะ
Bm 
ไร 
 
ทำไมน่ารักขนา
Em 
ดนี้
 
นุ้ยพ
C 
ร้อมจะเป็นเด็กดี
 
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญ
D 
ญา
 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน
 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
.. 
 
ให้พี่ไปหมดเลย
INSTRU | G | D/F# | F Em D/F# |
G 
พอมีสิทธิ์มั้งม้าย 
 
 
Em 
อยากจะได้หัวใจ
C 
อยากมีพี่เอาไว้เป็นแ
D 
ฟน
G 
อยากเดินควงแขนไม่
Em 
รู้ต้องทำไง
 
หัวใ
Am 
จพี่ว่างหรือเป
D 
ล่า
 
ให้น้องสาวเข้าไป
G 
ที
D 
INSTRU | G | Em | C | D | ( 4 Times ) | D |
Bm 
เพียงแค่ได้เจอก็ทำใ
Em 
จละลาย
 
คนอะ
Bm 
ไร 
 
ทำไมน่ารักขนา
Em 
ดนี้
 
นุ้ยพ
C 
ร้อมจะเป็นเด็กดี
 
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญ
D 
ญา
 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน
 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
..
 
ถ้านุ้ยได้เป็นแฟน
G 
พี่รับรองจะไม่
Em 
ดื้อ
 
นุ้ยไม่เช็คมือ
C 
ถือ 
 
นุ้ยไม่เอาแต่ใ
D 
 
จะรักแต่พี่คนเ
G 
ดียว 
 
ไม่เที่ยวไปหลาย
Em 
ใจ
 
จะไม่หยบคุยกับใ
C 
คร 
 
ไม่นอกใจแน่น
D 
อน
 
ถึงน้องตัวเ
G 
ล็กก็เพียงแค่กาย
 
แต่หัวใ
Em 
จยิ่งใหญ่หวาเล
 
รักแ
C 
ล้วจะไม่เทให้ผิดห
D 
วัง
 
จะมีแค่เพียงคนเ
G 
ดียวจะรักเดียวแค่ค
Em 
นนี้
 
หัวใจที่นุ้
Am 
ยมี.
D 
.. 
 
ให้พี่ไปหมดเ
G 
ลย
D 
OUTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D | G |

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

SEE ALSO  thaisub // Still - Jeff Bernat แปลเพลง | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแปล เพลง stillที่แม่นยำที่สุด

( ดนตรี )

นุ้ยตัวเล็กสเปคพี่หม้ายนั้น
นุ้ยไว้ผมสั้น ผิวคล้ำไม่ค่อยขาว
แต่ในหัวใจ นุ้ยก็ยังว่างเปล่า
อยากได้พี่บ่าวมาเป็นแฟน

อยากเดินควงแขน อยากเป็นแฟนสักที
นุ้ยจะเป็นเด็กดีให้ชื่นใจ
อยากเป็นเด็กพี่น้องนี้ต้องทำอย่างไร
ถึงได้หัวใจของพี่บ่าว

เพียงแค่ได้เจอก็ทำใจละลาย
คนอะไร ทำไมน่ารักขนาดนี้
นุ้ยพร้อมจะเป็นเด็กดี
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญญา

SEE ALSO  งมงาย bodyslam Official Karaoke | ง ท งายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดมากที่สุด

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี… ให้พี่ไปหมดเลย

( ดนตรี )

พอมีสิทธิ์มั้งม้าย อยากจะได้หัวใจ
อยากมีพี่เอาไว้เป็นแฟน
อยากเดินควงแขนไม่รู้ต้องทำไง
หัวใจพี่ว่างหรือเปล่า
ให้น้องสาวเข้าไปที

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อกหักบ่แม่นเรื่องเล่น นิว เจนจิราภรณ์ | Rauljaurena

( ดนตรี )

เพียงแค่ได้เจอก็ทำใจละลาย
คนอะไร ทำไมน่ารักขนาดนี้
นุ้ยพร้อมจะเป็นเด็กดี
ถ้าได้เป็นแฟนพี่ขอสัญญา

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี…

ถ้านุ้ยได้เป็นแฟนพี่รับรองจะไม่ดื้อ
นุ้ยไม่เช็คมือถือ นุ้ยไม่เอาแต่ใจ
จะรักแต่พี่คนเดียว ไม่เที่ยวไปหลายใจ
จะไม่หยบคุยกับใคร ไม่นอกใจแน่นอน

ถึงน้องตัวเล็กก็เพียงแค่กาย
แต่หัวใจยิ่งใหญ่หวาเล
รักแล้วจะไม่เทให้ผิดหวัง
จะมีแค่เพียงคนเดียวจะรักเดียวแค่คนนี้
หัวใจที่นุ้ยมี… ให้พี่ไปหมดเลย..

#คอรดเพลง #ตวเลกเดกไมดอ #นำหวาน #ศศเกต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *