คอร์ดเพลง ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

INTRO | Am | Em | F | G |
 
อยากจะบอกให้
Am 
รู้ว่าฉันก็เคยเจ็บ
 
อยากบอกให้
F 
รู้ว่าฉันก็เคยผ่าน
 
กับการต้อง
C 
ทรมาน 
 
ที่ตั้งใจไ
G 
ว้ไม่เป็นดั่งใจ
 
แต่ทำให้
Am 
รู้ว่ามันไม่ได้อะไร
 
ที่มัวฟูมฟ
F 
ายตีโพยตีพายอย่างนั้น
 
เมื่อเขาหม
C 
ดใจ 
 
แต่อีกใ
G 
จยังรักแทบตาย
 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
F 
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
G 
ซาฟ้าสวยงามเสมอ
 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย
Am 
จงยิ้มให้กับความจริง
 
แม้ต้อง
Em 
สู้กับทุกๆสิ่ง 
 
แค่เพียงลำ
F 
พัง 
 
C 
ว…
INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | C | G | F | G |
 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
F 
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
G 
ซาฟ้าสวยงามเสมอ
 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
ร 
 
โฮ…
 
ถ้าอาการไม่มีเ
C 
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
G 
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
G 
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
C 
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
G 
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
F 
 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย
 
กับคนที่
G 
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
C 
กเลย

อยากจะบอกให้รู้ว่าฉันก็เคยเจ็บ
อยากบอกให้รู้ว่าฉันก็เคยผ่าน
กับการต้องทรมาน ที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นดั่งใจ

SEE ALSO  เฮือกกกกก !!!! เพลงลมแบบแทบไม่มีลม ! ลม น้ำ กะลา 7BTF Cover | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพลง ลม วง กะลาที่สมบูรณ์ที่สุด

แต่ทำให้รู้ว่ามันไม่ได้อะไร
ที่มัวฟูมฟายตีโพยตีพายอย่างนั้น
เมื่อเขาหมดใจ แต่อีกใจยังรักแทบตาย

ให้เธอทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้องเจ็บ
อย่าเก็บเอาไปคิด ว่าชีวิตที่เหลือนับจากวันนี้
เธอไม่เป็นอะไร เธอยังหายใจอยู่
หลังฝนซาฟ้าสวยงามเสมอ

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร
กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ฟื้น (Resurrection) Zweed n’ Roll | Rauljaurena

จงยิ้มให้กับความจริง
แม้ต้องสู้กับทุกๆสิ่ง แค่เพียงลำพัง โว…

( ดนตรี )

ให้เธอทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้องเจ็บ
อย่าเก็บเอาไปคิด ว่าชีวิตที่เหลือนับจากวันนี้
เธอไม่เป็นอะไร เธอยังหายใจอยู่
หลังฝนซาฟ้าสวยงามเสมอ

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร โฮ…

SEE ALSO  หลง - JODAI 「เนื้อเพลง」 | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับเพลง หลง

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร
กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

#คอรดเพลง #ตดอกตดใจ #วฒ #ปาบอน #featวนใหม #ยนคอรน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *