คอร์ดเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ

INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | D |
 
ทำพอไ
G 
ด้ 
 
ได้แฟนใหม่ขับรถป้า
Em 
ยแดง
 
ทำมาแห
C 
ลงอยู่กับ
D 
พี่ไม่มีไ
G 
หร
 
ออนิวสีข
G 
าว 
 
สี่ประตูน้องคงถู
Am 
กใจ
 
ไปไหนมาไ
D 
หนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์
 
เขียนคิ้วแต่งห
G 
น้า 
 
นั่กถกคอเหิดมาแต่
Em 
ไกล
 
ทำลดจกใ
C 
ส่ 
 
ทำพอไ
D 
ด้จงแล้วหวา
G 
งนี้
 
มือถือโทร
G 
ศัพท์อัพรูปลงสต
Am 
อรี่
 
แล้วชาดคน
D 
ดี 
 
ทำเหมือนคนไม่หอ
G 
นพบ
 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน
INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C D | G | D |
 
ทำพอไ
G 
ด้ 
 
ได้แฟนใหม่ขับรถป้า
Em 
ยแดง
 
ทำมาแห
C 
ลงอยู่กับ
D 
พี่ไม่มีไ
G 
หร
 
ออนิวสีข
G 
าว 
 
สี่ประตูน้องคงถู
Am 
กใจ
 
ไปไหนมาไ
D 
หนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์
 
เขียนคิ้วแต่งห
G 
น้า 
 
นั่กถกคอเหิดมาแต่
Em 
ไกล
 
ทำลดจกใ
C 
ส่ 
 
ทำพอไ
D 
ด้จงแล้วหวา
G 
งนี้
 
มือถือโทร
G 
ศัพท์อัพรูปลงสต
Am 
อรี่
 
แล้วชาดคน
D 
ดี 
 
ทำเหมือนคนไม่หอ
G 
นพบ
 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน
 
ดีแม็คสีข
G 
าวสี่ประตูทั้งใหญ่ทั้
Em 
งยาว
 
ส่วนรถพี่บ
C 
าวคันไม่เ
D 
ฒ่านั่งไม่ค่อยห
G 
รอย
 
รถพี่มันเ
G 
ก่า 
 
แถมเบาะก็เป็น
Am 
รอย
 
นั่งไม่ค่อยห
D 
รอย 
 
ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์
 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน
 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน
 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน
OUTRO | G | Em | C | D |
OUTRO | G | Em | C D | G | D | G |

ทำพอได้ ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายแดง
ทำมาแหลงอยู่กับพี่ไม่มีไหร
ออนิวสีขาว สี่ประตูน้องคงถูกใจ
ไปไหนมาไหนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแอร์

SEE ALSO  ปลายฝนต้นหนาวที่เพอร์เฟคพอจะตกหลุมรักใครซักคน - Thada (Official MV) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปลายฝนต้นหนาวที่อัปเดตใหม่

เขียนคิ้วแต่งหน้า นั่กถกคอเหิดมาแต่ไกล
ทำลดจกใส่ ทำพอได้จงแล้วหวางนี้
มือถือโทรศัพท์อัพรูปลงสตอรี่
แล้วชาดคนดี ทำเหมือนคนไม่หอนพบ

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

( ดนตรี )

ทำพอได้ ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายแดง
ทำมาแหลงอยู่กับพี่ไม่มีไหร
ออนิวสีขาว สี่ประตูน้องคงถูกใจ
ไปไหนมาไหนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแอร์

SEE ALSO  ขอเทลงมา - ต่อหน้าพระสิริ | ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับขอ เท ลง มา

เขียนคิ้วแต่งหน้า นั่กถกคอเหิดมาแต่ไกล
ทำลดจกใส่ ทำพอได้จงแล้วหวางนี้
มือถือโทรศัพท์อัพรูปลงสตอรี่
แล้วชาดคนดี ทำเหมือนคนไม่หอนพบ

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ดีแม็คสีขาวสี่ประตูทั้งใหญ่ทั้งยาว
ส่วนรถพี่บาวคันไม่เฒ่านั่งไม่ค่อยหรอย
รถพี่มันเก่า แถมเบาะก็เป็นรอย
นั่งไม่ค่อยหรอย ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแอร์

SEE ALSO  เจ็บนิดเดียว​ นิ​ตยา สอนกีตาร์คอร์ดง่าย​ เล่นให้ดูทั้งเพลง​ Cover​ตีคอร์ดง่ายๆ | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอร์ด อ เว นิ ว

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

#คอรดเพลง #ซอนรถพสตอรไมเคยลง #แอน #วยยธยา #คม #คฑายทธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *