คอร์ดเพลง ซ่อนเธอ Lock Up – Bella Raiwin

INTRO | Fm Bb | Gm C | Fm Bb | Eb |
 
คิดทบทวนหัว
Fm 
ใจตัวเอง 
 
 
Bb 
 
A 
 
ที่
Gm 
เจ็บช้ำเพราะค
C 
นเดิม
Fm 
กี่ครั้งไม่
Bb 
รู้จักหล
Eb 
าบจำ
 
หลงเอาใจให้
Fm 
เธอไป 
 
 
Bb 
 
A 
 
กี่
Gm 
ครั้ง
Gb 
กัน
 
แต่สุด
Fm 
ท้ายต้องผิด
Bb 
หวัง
 
ไม่เจียมสั
Eb 
กที
Fm 
ตัดใจได้ไ
Bb 
หม
 
ถ้ายิ่ง
Gm 
ฝืนเท่าไรก็
C 
ยิ่งเศร้า
 
ถ้า
Fm 
รักแล้วเขาไม่
Bb 
เอา 
 
อย่า
Eb 
ไปรัก
Fm 
น้ำตาที่ไ
Bb 
หล 
 
เตือน
Gm 
ใจซ้ำๆ 
 
ให้
C 
รู้ว่า
Fm 
เธอมีค่าแค่ค
Bb 
วามท
Eb 
รงจำ
 
เหมาะจะให้
Fm 
เธอซ่อน
Bb 
ตัวอยู่ใ
Gm 
นใจ
 
เห
C 
มาะเพียงให้
Fm 
คิดถึงได้เบ
Bb 
าเบา
 
แค่เ
Eb 
ท่านั้น
 
ก็คนบาง
Fm 
คนคู่ค
Bb 
วร 
 
แค่
Gm 
อยู่ในความ
C 
ฝัน
 
อย่าต้อง
Fm 
มีกัน 
 
ในโ
Bb 
ลกความเป็
Eb 
นจริง
Fm 
ไม่มีปาฏิ
Bb 
หาริย์
 
จะดึงเหนีย
Gm 
วรั้งให้เธอนั้นคื
C 
นมา
Fm 
เฝ้าภาว
Bb 
นา ให้ใจ หาย
Eb 
สักที
 
ต้องพอได้
Fm 
แล้วไม่จมกับคว
Bb 
ามรัก
 
ออกจากวั
Gm 
งวนนี้ไปได้สั
Gm 
Bb 
กที
Fm 
รักที่มีแต่ค
Bb 
วาม 
 
ชอก
Eb 
ช้ำใจ
Fm 
ตัดใจได้ไ
Bb 
หม
 
ถ้ายิ่ง
Gm 
ฝืนเท่าไรก็
C 
ยิ่งเศร้า
 
ถ้า
Fm 
รักแล้วเขาไม่
Bb 
เอา 
 
อย่า
Eb 
ไปรัก
Fm 
น้ำตาที่ไ
Bb 
หล 
 
เตือน
Gm 
ใจซ้ำๆ 
 
ให้
C 
รู้ว่า
Fm 
เธอมีค่าแค่ค
Bb 
วามท
Eb 
รงจำ
 
เหมาะจะให้
Fm 
เธอซ่อน
Bb 
ตัวอยู่ใ
Gm 
นใจ
 
เห
C 
มาะเพียงให้
Fm 
คิดถึงได้เบ
Bb 
าเบา
 
แค่เ
Eb 
ท่านั้น
 
ก็คนบาง
Fm 
คนคู่ค
Bb 
วร 
 
แค่
Gm 
อยู่ในความ
C 
ฝัน
 
อย่าต้อง
Fm 
มีกัน 
 
ในโ
Bb 
ลกความเป็
Eb 
นจริง
INSTRU | Fm Bb A | Gm C | Fm Bb | Eb |
INSTRU | Fm Bb A | Gm C | Fm Bb | Eb |
 
เหมาะจะให้
Fm 
เธอซ่อน
Bb 
ตัวอยู่ใ
Gm 
นใจ
 
เห
C 
มาะเพียงให้
Fm 
คิดถึงได้เบ
Bb 
าเบา
 
แค่เ
Eb 
ท่านั้น 
 
ก็คนบาง
Fm 
คนคู่ค
Bb 
วร
 
แค่
Gm 
อยู่ในความ
C 
ฝัน
 
อย่าต้อง
Fm 
มีกัน 
 
ในโ
Bb 
ลกความเป็
Eb 
นจริง
INSTRU | Fm Bb A | Gm C | Fm Bb | Eb |
 
ก็คนบาง
Fm 
คน 
 
คู่ค
Bb 
วร 
 
แค่
Gm 
อยู่ในความ
C 
ฝัน
 
อย่าต้อง
Fm 
มีกัน 
 
ใน
Bb 
โลกความเป็
Eb 
นจริง

คิดทบทวนหัวใจตัวเอง
ที่เจ็บช้ำเพราะคนเดิม
กี่ครั้งไม่รู้จักหลาบจำ
หลงเอาใจให้เธอไป
กี่ครั้งกัน
แต่สุดท้ายต้องผิดหวัง
ไม่เจียมสักที

ตัดใจได้ไหม
ถ้ายิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเศร้า
ถ้ารักแล้วเขาไม่เอา อย่าไปรัก
น้ำตาที่ไหล เตือนใจซ้ำๆ ให้รู้ว่า
เธอมีค่าแค่ความทรงจำ

เหมาะจะให้เธอซ่อนตัวอยู่ในใจ
เหมาะเพียงให้คิดถึงได้เบาเบา
แค่เท่านั้น
ก็คนบางคนคู่ควร แค่อยู่ในความฝัน
อย่าต้องมีกัน ในโลกความเป็นจริง

ไม่มีปาฏิหาริย์
จะดึงเหนียวรั้งให้เธอนั้นคืนมา
เฝ้าภาวนา ให้ใจ หายสักที
ต้องพอได้แล้วไม่จมกับความรัก
ออกจากวังวนนี้ไปได้สักที
รักที่มีแต่ความ ชอกช้ำใจ

ตัดใจได้ไหม
ถ้ายิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเศร้า
ถ้ารักแล้วเขาไม่เอา อย่าไปรัก
น้ำตาที่ไหล เตือนใจซ้ำๆ ให้รู้ว่า
เธอมีค่าแค่ความทรงจำ

เหมาะจะให้เธอซ่อนตัวอยู่ในใจ
เหมาะเพียงให้คิดถึงได้เบาเบา
แค่เท่านั้น
ก็คนบางคนคู่ควร แค่อยู่ในความฝัน
อย่าต้องมีกัน ในโลกความเป็นจริง

( ดนตรี )

เหมาะจะให้เธอซ่อนตัวอยู่ในใจ
เหมาะเพียงให้คิดถึงได้เบาเบา
แค่เท่านั้น ก็คนบางคนคู่ควร
แค่อยู่ในความฝัน
อย่าต้องมีกัน ในโลกความเป็นจริง

( ดนตรี )

ก็คนบางคน คู่ควร แค่อยู่ในความฝัน
อย่าต้องมีกัน ในโลกความเป็นจริง

#คอรดเพลง #ซอนเธอ #Lock #Bella #Raiwin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น