คอร์ดเพลง ช่วยเปิดเพลงนี้เวลาคิดถึง Man’r

INTRO | Gmaj7 F#7 | Bm7 D | ( 4 Times )
 
ช่วยเปิดเพลงนี้
Gmaj7 
เบาๆ
 
ในคืนราตรีที่มีแค่
F#7 
เรา
 
แสงดวงจันทร์
Bm7 
นภา
 
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยม
D 
อง
 
ช่วยเปิดเพลงนี้อีก
Gmaj7 
ครั้ง
 
ในคืนราตรีที่มีไม่มี
F#7 
กัน
 
คิดถึงเธอเหลือ
Bm7 
เกิน
 
แม้วันนี้เธอเดินจา
D 
กกันไป
Gmaj7 
  จริงๆ จะเขียนเพลงนี้เป็นเพลงรัก
F#7 
  แต่เมื่อเธอไปและกลายเป็นเพลงเศร้า
Bm7 
  ไอ้เรื่องเก่าๆ 
 
ฉันก็ไม่อิน
D 
  เมื่อเธอมาทิ้งกันไป
Gmaj7 
คำสัญญาที่เธอเคยได้พูด
F#7 
เจ็บแค่ไหนเธอคงไม่เข้าใจ
Bm7 
คนโดนกระทำเป็นฉันนี่ไง 
 
 
D 
 
เปิดเพลง
Gmaj7 
รักยังมีน้ำตา 
 
ภา
F#7 
วนาให้ใจมันลืม
Bm7 
คิดถึงเธอตอนตื่น
 
คืนวันนั้
D 
นยังมีเธอเคียงกาย
Gmaj7 
  แก้มที่หอมฉันยังได้กลิ่น
F#7 
  จูบของเธอฉันโคตรจะ
Bm7 
อิน.. 
 
 
D 
 
ช่วยเปิดเพลงนี้
Gmaj7 
เบาๆ
 
ในคืนราตรีที่มีแค่
F#7 
เรา
 
แสงดวงจันทร์
Bm7 
นภา
 
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยม
D 
อง
 
ช่วยเปิดเพลงนี้อีก
Gmaj7 
ครั้ง
 
ในคืนราตรีที่มีไม่มี
F#7 
กัน
 
คิดถึงเธอเหลือ
Bm7 
เกิน
 
แม้วันนี้เธอเดินจา
D 
กกันไป
Gmaj7 
  อ่านบนกลอนเล่าไปเป็นเสียง
F#7 
  ทุกข้อความที่ฉันเลยได้เขียน
Bm7 
  ว่ารักของเราที่มันได้จบ
D 
  ฉันเป็นคนผิดหรือเธอนั้นร้าย
Gmaj7 
  อย่าโทษฉันที่ดูแลไม่ดี
F#7 
  มากกว่านี้ก็ไม่พอใช่ไหม
Bm7 
  ก็เธอมันมารกัดกินหัวใจ 
 
 
D 
 
เจ็บแค่ไ
Gmaj7 
หนเกลียดเธอไม่ลง
 
หัวใจฉันป
F#7 
ล่อยเวลารักษา
Bm7 
รักสุดเกินเยียวยา
 
ฉันเอาน้ำต
D 
ามาทาที่แผลใจ
Gmaj7 
  โดนทำร้ายแต่ว่ายังไม่เข็ด
F#7 
  ที่ผ่านมาไม่รู้เป็นเ
Bm7 
พราะอะไร 
 
 
D 
 
ช่วยเปิดเพลงนี้
Gmaj7 
เบาๆ
 
ในคืนราตรีที่มีแค่
F#7 
เรา
 
แสงดวงจันทร์
Bm7 
นภา
 
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยม
D 
อง
 
ช่วยเปิดเพลงนี้อีก
Gmaj7 
ครั้ง
 
ในคืนราตรีที่มีไม่มี
F#7 
กัน
 
คิดถึงเธอเหลือ
Bm7 
เกิน
 
แม้วันนี้เธอเดินจา
D 
กกันไป
Gmaj7 
  นานแค่นี้อย่าคิดว่าไม่ได้เจอ
F#7 
  ถ้าหากคิดถึงก็อยากให้เธอกดเบอร์
Bm7 
  เรื่องราวของเราผ่านไปไม่นาน
D 
  ตอนอยากลืมทำไมไม่จาง
Gmaj7 
  ลืมก็ลืมไม่ไหว
F#7 
  ถ้าให้เกลียดเธอฉันก็ทำไม่ได้
Bm7 
  ทั้งที่เธอทำร้ายหั
D 
วใจ
 
ฉันเปิดเพลง
Gmaj7 
รัก ที่ฉันชอบฟังกับเ
F#7 
ธอ
 
ในใจยังทวนเ
Bm7 
สมอ ทำไมว่าเธอถึงทิ้งไ
D 
 
ช่วยเปิดเพล
Gmaj7 
งนี้ ในค่ำคืนรา
F#7 
ตรี
 
ขอวอนจันทร์ช่ว
Bm7 
ยที ช่วยส่งเพลงนี้ไปถึงเ
D 
ธอ
 
ช่วยเปิดเพลงนี้
Gmaj7 
เบาๆ
 
ในคืนราตรีที่มีแค่
F#7 
เรา
 
แสงดวงจันทร์
Bm7 
นภา
 
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยม
D 
อง
 
ช่วยเปิดเพลงนี้อีก
Gmaj7 
ครั้ง
 
ในคืนราตรีที่มีไม่มี
F#7 
กัน
 
คิดถึงเธอเหลือ
Bm7 
เกิน
 
แม้วันนี้เธอเดินจา
D 
กกันไป
OUTRO | Gmaj7 F#7 | Bm7 D | ( 2 Times )

ช่วยเปิดเพลงนี้เบาๆ
ในคืนราตรีที่มีแค่เรา
แสงดวงจันทร์นภา
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยมอง
ช่วยเปิดเพลงนี้อีกครั้ง
ในคืนราตรีที่มีไม่มีกัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
แม้วันนี้เธอเดินจากกันไป

SEE ALSO  ฝนตกที่หน้าต่าง - LOSO 【OFFICIAL MV】 | สังเคราะห์เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับฝน ตก ไม

จริงๆ จะเขียนเพลงนี้เป็นเพลงรัก
แต่เมื่อเธอไปและกลายเป็นเพลงเศร้า
ไอ้เรื่องเก่าๆ ฉันก็ไม่อิน
เมื่อเธอมาทิ้งกันไป
คำสัญญาที่เธอเคยได้พูด
เจ็บแค่ไหนเธอคงไม่เข้าใจ
คนโดนกระทำเป็นฉันนี่ไง

เปิดเพลงรักยังมีน้ำตา ภาวนาให้ใจมันลืม
คิดถึงเธอตอนตื่น
คืนวันนั้นยังมีเธอเคียงกาย
แก้มที่หอมฉันยังได้กลิ่น
จูบของเธอฉันโคตรจะอิน..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อาการของคนถูกรัก ฟลุ๊ค ฐิติกร | Rauljaurena

ช่วยเปิดเพลงนี้เบาๆ
ในคืนราตรีที่มีแค่เรา
แสงดวงจันทร์นภา
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยมอง
ช่วยเปิดเพลงนี้อีกครั้ง
ในคืนราตรีที่มีไม่มีกัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
แม้วันนี้เธอเดินจากกันไป

อ่านบนกลอนเล่าไปเป็นเสียง
ทุกข้อความที่ฉันเลยได้เขียน
ว่ารักของเราที่มันได้จบ
ฉันเป็นคนผิดหรือเธอนั้นร้าย
อย่าโทษฉันที่ดูแลไม่ดี
มากกว่านี้ก็ไม่พอใช่ไหม
ก็เธอมันมารกัดกินหัวใจ

SEE ALSO  คนไร้ตัวตน - เหวยเหวย ฮัน [Official MV] | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับweiwei hanล่าสุด

เจ็บแค่ไหนเกลียดเธอไม่ลง
หัวใจฉันปล่อยเวลารักษา
รักสุดเกินเยียวยา
ฉันเอาน้ำตามาทาที่แผลใจ
โดนทำร้ายแต่ว่ายังไม่เข็ด
ที่ผ่านมาไม่รู้เป็นเพราะอะไร

ช่วยเปิดเพลงนี้เบาๆ
ในคืนราตรีที่มีแค่เรา
แสงดวงจันทร์นภา
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยมอง
ช่วยเปิดเพลงนี้อีกครั้ง
ในคืนราตรีที่มีไม่มีกัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
แม้วันนี้เธอเดินจากกันไป

นานแค่นี้อย่าคิดว่าไม่ได้เจอ
ถ้าหากคิดถึงก็อยากให้เธอกดเบอร์
เรื่องราวของเราผ่านไปไม่นาน
ตอนอยากลืมทำไมไม่จาง
ลืมก็ลืมไม่ไหว
ถ้าให้เกลียดเธอฉันก็ทำไม่ได้
ทั้งที่เธอทำร้ายหัวใจ

ฉันเปิดเพลงรัก ที่ฉันชอบฟังกับเธอ
ในใจยังทวนเสมอ ทำไมว่าเธอถึงทิ้งไป
ช่วยเปิดเพลงนี้ ในค่ำคืนราตรี
ขอวอนจันทร์ช่วยที ช่วยส่งเพลงนี้ไปถึงเธอ

ช่วยเปิดเพลงนี้เบาๆ
ในคืนราตรีที่มีแค่เรา
แสงดวงจันทร์นภา
ส่องท่ามดวงดาวที่คอยมอง
ช่วยเปิดเพลงนี้อีกครั้ง
ในคืนราตรีที่มีไม่มีกัน
คิดถึงเธอเหลือเกิน
แม้วันนี้เธอเดินจากกันไป

#คอรดเพลง #ชวยเปดเพลงนเวลาคดถง #Manr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *