คอร์ดเพลง ชนะอยู่ที่ใจ – Labanoon (ลาบานูน)

INTRO | C | G | Am | F |
 
เจอวันที่มืด
C 
มน 
 
อาจดูเหมือนไม่
G 
มีใครๆ
 
แต่อยากให้เธ
Am 
อรู้ว่าฉัน 
 
อยู่ข้างกายเธอเส
F 
มอ
 
อย่าได้
C 
ท้อ.. 
 
แม้อาจจะเจอเ
G 
รื่องร้ายๆ
 
ลองมองมาที่
Am 
ฉันดั่งเพื่อน 
 
ที่ยิ้มให้เธอเส
F 
มอ
 
ใครใ
C 
ครก็ต้องผ่านเรื่องไม่ดี
 
ดูเหมือนความฝัน
G 
พังทะลายลงในวันนี้
 
อาจดูไม่มี
Am 
ทางลุกขึ้นสู้
 
แต่ไม่ใ
F 
ช่เลย 
 
ความหวังยังคงมี
 
จงส
C 
ร้างพลังศรัทธา
 
แม้พายุแ
G 
รงกระหน่ำเข้ามา
 
ด้วยหัวใจของ
Am 
เธอผู้กล้าแกร่ง
 
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแ
F 
ข็ง 
 
ไม่ต้องกลัว
 
จง
C 
สู้ด้วยความหวัง
 
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเ
G 
ธอที่เกินร้อย
 
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สม
Am 
ดั่งใจเธอ
 
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใ
F 
ด 
 
แต่อยู่ที่ใจ..
INSTRU | C | G | Am | F |
 
เธอก้าวด้วยความห
C 
วัง
 
ก้าวเดินอย่างมั่น
G 
คง
 
สร้างจิตวิญ
Am 
ญาณในใจ
 
ให้ลุกขึ้นมาอีกค
F 
รั้ง
 
ใครใ
C 
ครก็ต้องผ่านเรื่องไม่ดี
 
ดูเหมือนความฝัน
G 
พังทะลายลงในวันนี้
 
อาจดูไม่มี
Am 
ทางลุกขึ้นสู้
 
แต่ไม่ใ
F 
ช่เลย 
 
ความหวังยังคงมี
 
จงส
C 
ร้างพลังศรัทธา
 
แม้พายุแ
G 
รงกระหน่ำเข้ามา
 
ด้วยหัวใจของ
Am 
เธอผู้กล้าแกร่ง
 
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแ
F 
ข็ง 
 
ไม่ต้องกลัว
 
จง
C 
สู้ด้วยความหวัง
 
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเ
G 
ธอที่เกินร้อย
 
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สม
Am 
ดั่งใจเธอ
 
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใ
F 
ด 
 
แต่อยู่ที่ใ
C 
จ..
 
ชนะอยู่
G 
ที่ใจ 
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัว
 
สู้ต่อไ
F 
ป 
 
เดินต่อไป
 
จงส
C 
ร้างพลังศรัทธา
 
แม้พายุแ
G 
รงกระหน่ำเข้ามา
 
ด้วยหัวใจของ
Am 
เธอผู้กล้าแกร่ง
 
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแ
F 
ข็ง 
 
ไม่ต้องกลัว
 
จง
C 
สู้ด้วยความหวัง
 
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเ
G 
ธอที่เกินร้อย
 
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สม
Am 
ดั่งใจเธอ
 
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใ
F 
ด 
 
แต่อยู่ที่ใ
C 
จ..
 
ชนะอยู่
G 
ที่ใจ 
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัว
 
สู้ต่อไ
F 
ป.. 
 
โว..
OUTRO | C |

เจอวันที่มืดมน อาจดูเหมือนไม่มีใครๆ
แต่อยากให้เธอรู้ว่าฉัน อยู่ข้างกายเธอเสมอ

อย่าได้ท้อ.. แม้อาจจะเจอเรื่องร้ายๆ
ลองมองมาที่ฉันดั่งเพื่อน ที่ยิ้มให้เธอเสมอ

ใครใครก็ต้องผ่านเรื่องไม่ดี
ดูเหมือนความฝันพังทะลายลงในวันนี้
อาจดูไม่มีทางลุกขึ้นสู้
แต่ไม่ใช่เลย ความหวังยังคงมี

จงสร้างพลังศรัทธา
แม้พายุแรงกระหน่ำเข้ามา
ด้วยหัวใจของเธอผู้กล้าแกร่ง
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแข็ง ไม่ต้องกลัว
จงสู้ด้วยความหวัง
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเธอที่เกินร้อย
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สมดั่งใจเธอ
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใด แต่อยู่ที่ใจ..

( ดนตรี )

เธอก้าวด้วยความหวัง
ก้าวเดินอย่างมั่นคง
สร้างจิตวิญญาณในใจ
ให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง

ใครใครก็ต้องผ่านเรื่องไม่ดี
ดูเหมือนความฝันพังทะลายลงในวันนี้
อาจดูไม่มีทางลุกขึ้นสู้
แต่ไม่ใช่เลย ความหวังยังคงมี

จงสร้างพลังศรัทธา
แม้พายุแรงกระหน่ำเข้ามา
ด้วยหัวใจของเธอผู้กล้าแกร่ง
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแข็ง ไม่ต้องกลัว
จงสู้ด้วยความหวัง
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเธอที่เกินร้อย
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สมดั่งใจเธอ
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใด แต่อยู่ที่ใจ..

ชนะอยู่ที่ใจ ไม่ต้องกลัว
สู้ต่อไป เดินต่อไป

จงสร้างพลังศรัทธา
แม้พายุแรงกระหน่ำเข้ามา
ด้วยหัวใจของเธอผู้กล้าแกร่ง
ด้วยหัวใจนักสู้ที่เข้มแข็ง ไม่ต้องกลัว
จงสู้ด้วยความหวัง
หยิบฝันที่หล่นหายด้วยใจเธอที่เกินร้อย
สร้างฝันขึ้นอีกครั้งให้สมดั่งใจเธอ
ชนะไม่ใช่อยู่ที่ใด แต่อยู่ที่ใจ..

ชนะอยู่ที่ใจ ไม่ต้องกลัว
สู้ต่อไป.. โว..

#คอรดเพลง #ชนะอยทใจ #Labanoon #ลาบานน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น