คอร์ดเพลง ฉันเสียใจ – วงฟิล์ม

INTRO | A | E | D | E |
 
A 
ธอมาให้ความหวัง 
 
 
E 
มาบอกรักฉัน
 
มาบ
D 
อกว่าเขาคนนั้นทำเธอเสี
E 
ยใจ
 
A 
ธอมาบอกให้ฉัน 
 
ช่
E 
วยรักษาแผลใจ
 
แล้วเ
D 
ธอก็ไป 
 
กลับไปห
E 
ามัน
 
เธอ
F#m 
มาวันนั้นมาเพื่
C#m 
ออะไร
 
เธอ
D 
มาทำไม 
 
หรือประช
A 
ดกัน
 
หรือที่
F#m 
ผ่านมาเธอไม่เค
C#m 
ยรักฉัน
 
D 
ธอนั้น 
 
มาหลอกกัน
E 
ทำไม
 
ว่าฉันเสีย
A 
ใจ 
 
ที่เ
E 
ธอมาทำร้า
F#m 
ยกัน 
 
 
E 
 
ที่เธอ
D 
ทำนั้น 
 
เธอคงไม่รู้สึกอ
E 
ะไร
 
มาทำร้า
A 
ยฉัน 
 
เธอ
E 
นั้นทำได้
F#m 
ยังไง 
 
 
E 
 
เธอเ
D 
คยรู้สึกบ้างไ
E 
หม
D 
สิ่งที่เธอทำไ
E 
ป 
 
มันทำร้า
A 
ยฉัน
INSTRU | F#m | E | D | E |
INSTRU | F#m | E | D | E |
 
เธอ
F#m 
มาวันนั้นมาเพื่
C#m 
ออะไร
 
เธอ
D 
มาทำไม 
 
หรือประช
A 
ดกัน
 
หรือที่
F#m 
ผ่านมาเธอไม่เค
C#m 
ยรักฉัน
 
D 
ธอนั้น 
 
มาหลอกกัน
E 
ทำไม
 
ว่าฉันเสีย
A 
ใจ 
 
ที่เ
E 
ธอมาทำร้า
F#m 
ยกัน 
 
 
E 
 
ที่เธอ
D 
ทำนั้น 
 
เธอคงไม่รู้สึกอ
E 
ะไร
 
มาทำร้า
A 
ยฉัน 
 
เธอ
E 
นั้นทำได้
F#m 
ยังไง 
 
 
E 
 
เธอเ
D 
คยรู้สึกบ้างไ
E 
หม
D 
สิ่งที่เธอทำไ
E 
 
ว่าฉันเสีย
A 
ใจ 
 
 
E 
โว วู โว วู  
F#m 
โว้ โฮ 
 
 
E 
 
ที่เธอ
D 
ทำนั้น 
 
เธอคงไม่รู้สึกอ
E 
ะไร
 
มาทำร้า
A 
ยฉัน 
 
เธอ
E 
นั้นทำได้
F#m 
ยังไง 
 
 
E 
 
เธอเ
D 
คยรู้สึกบ้างไ
E 
หม
D 
สิ่งที่เธอทำไ
E 
ป 
 
มันทำร้า
A 
ยฉัน
 
เธอเ
D 
คยรู้สึกบ้างไ
E 
หม
D 
สิ่งที่เธอทำไ
E 
ป 
 
มันทำร้า
A 
ยกัน..

เธอมาให้ความหวัง มาบอกรักฉัน
มาบอกว่าเขาคนนั้นทำเธอเสียใจ
เธอมาบอกให้ฉัน ช่วยรักษาแผลใจ
แล้วเธอก็ไป กลับไปหามัน

*เธอมาวันนั้นมาเพื่ออะไร
เธอมาทำไม หรือประชดกัน
หรือที่ผ่านมาเธอไม่เคยรักฉัน
เธอนั้น มาหลอกกันทำไม

**ว่าฉันเสียใจ ที่เธอมาทำร้ายกัน
ที่เธอทำนั้น เธอคงไม่รู้สึกอะไร
มาทำร้ายฉัน เธอนั้นทำได้ยังไง
เธอเคยรู้สึกบ้างไหม
สิ่งที่เธอทำไป มันทำร้ายฉัน

ดนตรี

*เธอมาวันนั้นมาเพื่ออะไร
เธอมาทำไม หรือประชดกัน
หรือที่ผ่านมาเธอไม่เคยรักฉัน
เธอนั้น มาหลอกกันทำไม

**ว่าฉันเสียใจ ที่เธอมาทำร้ายกัน
ที่เธอทำนั้น เธอคงไม่รู้สึกอะไร
มาทำร้ายฉัน เธอนั้นทำได้ยังไง
เธอเคยรู้สึกบ้างไหม
สิ่งที่เธอทำไป

**ว่าฉันเสียใจ โว วู โว วู โว้ โฮ
ที่เธอทำนั้น เธอคงไม่รู้สึกอะไร
มาทำร้ายฉัน เธอนั้นทำได้ยังไง
เธอเคยรู้สึกบ้างไหม
สิ่งที่เธอทำไป มันทำร้ายฉัน

เธอเคยรู้สึกบ้างไหม
สิ่งที่เธอทำไป มันทำร้ายกัน

#คอรดเพลง #ฉนเสยใจ #วงฟลม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น