คอร์ดเพลง จันทร์ (ช่วยบอกฉันที) ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันที 
 
ได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา
 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ทำไมตัว
Bm 
เธอถึงทิ้งฉันไป
 
ฉันไม่
G 
ดีพอหรือเธอ 
 
ไปมีค
A 
นใหม่
D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ช่วยบอกกับ
Bm 
ฉันให้รู้ได้ไ
F#m 
หม
G 
ใจหนอใจ 
 
มันเจ็บแส
A 
นจนทนไม่ไหว
 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง
D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา
 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี
D 
อ้ายฮู้อยู่.
F#m 
.. 
 
ว่าเจ้านั้น
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
สิเ
G 
ป็นสิตาย 
 
เจ้าก็บ่กลับ
A 
มา
G 
คนที่อยู่ทาง
A 
นี้
 
อยากให้
F#m 
เจ้านั้นหวนกลั
Bm 
บมา
G 
อ้ายยอมเป็นที่ส
A 
องในหัวใจเ
D 
จ้า
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง
D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา
 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. 
 
โฮ..
D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกเธอทีได้ไ
Bm 
หม
 
ว่าฉันคน
A 
นี้ควรต้องทำตัวเช่
G 
นไร
 
ให้เ
A 
ธอหันกลับมา
 
มามองที่
D 
ฉัน 
 
อย่า
F#m 
คิดว่าไม่เหลื
Bm 
อใคร
 
ว่าฉันคน
A 
นี้พร้อมจะยืนเคียงข้า
G 
งกาย
 
นานเท่าใ
A 
ด 
 
ฉันก็ยังรั
D 
กเธอ
 
สัญญาได้ไ
Em 
หม 
 
นานเท่าไ
A 
จะไม่ทิ้ง..กัน..
OUTRO | D F#m | Bm A | G | A |

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันที ได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ทฤษฎีไม่คิดถึงเธอ NUTH | Rauljaurena

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ.. ฉันเข้าใจดี

( ดนตรี )

โอ้จันทร์เอ๋ย ทำไมตัวเธอถึงทิ้งฉันไป
ฉันไม่ดีพอหรือเธอ ไปมีคนใหม่
โอ้จันทร์เอ๋ย ช่วยบอกกับฉันให้รู้ได้ไหม
ใจหนอใจ มันเจ็บแสนจนทนไม่ไหว

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ประชาคริปะตัย – Ruzzy Tattoo Colour | Rauljaurena

หากเธอต้องการจะไป ฉันคงไม่ติด
ไม่มีอะไรจะยื้อเธอไว้
ก็คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไว้ก็แค่นั้นเอง

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันทีได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ.. ฉันเข้าใจดี

SEE ALSO  นางเอย - แจ๋ม พลอยไพลิน COVER BY T-REX | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเพลง นาง เอย

อ้ายฮู้อยู่… ว่าเจ้านั้นฮักเขาหลาย
สิเป็นสิตาย เจ้าก็บ่กลับมา
คนที่อยู่ทางนี้
อยากให้เจ้านั้นหวนกลับมา
อ้ายยอมเป็นที่สองในหัวใจเจ้า

( ดนตรี )

หากเธอต้องการจะไป ฉันคงไม่ติด
ไม่มีอะไรจะยื้อเธอไว้
ก็คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไว้ก็แค่นั้นเอง

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันทีได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ..

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกเธอทีได้ไหม
ว่าฉันคนนี้ควรต้องทำตัวเช่นไร
ให้เธอหันกลับมา

มามองที่ฉัน อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร
ว่าฉันคนนี้พร้อมจะยืนเคียงข้างกาย
นานเท่าใด ฉันก็ยังรักเธอ

สัญญาได้ไหม นานเท่าไร
จะไม่ทิ้ง..กัน..

#คอรดเพลง #จนทร #ชวยบอกฉนท #ธญ #พมล #feat #บว #สงกรานต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *