คอร์ดเพลง ความเหงาเข้ามารบกวน Jeep

INTRO | F#m | D | A | E |
 
ยังไม่
F#m 
คุ้นเลย 
 
มันเงียบเห
D 
งาไป
 
ชี
A 
วิตที่ไม่มีเธออยู่ตร
E/G# 
งนี้
 
ต่อให้
F#m 
พบใคร 
 
ออกไป
D 
ที่ไหน
 
ยังไ
A 
งภาพเธอก็ฉายซ้ำ
E/G# 
อยู่ดี
 
ก็คิด
Bm 
ถึงจนอ่อนแอ 
 
แต่ก็
C#m 
ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
 
นั่งย้
D 
อนดูรูปเธอ 
 
อยู่อย่าง
A 
นั้น
E/G# 
 
อยากจะ
F#m 
ขอแค่กอดเธอ 
 
แต่ต้อง
B 
รับความจริง
 
ว่า
D 
ฉันทำได้แค่กอดเธอใน
E 
ฝัน
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไ
A 
 
ก็ไม่
F#m 
รู้เธอ 
 
จะคิด
D 
ถึงกัน
 
เหมือน
A 
ที่ฉันกำลังเพ้อถึง
E/G# 
เธอไหม
 
ก็คิด
Bm 
ถึงจนอ่อนแอ 
 
แต่ก็
C#m 
ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
 
นั่งย้
D 
อนดูรูปเธอ 
 
อยู่อย่าง
A 
นั้น
E/G# 
 
อยากจะ
F#m 
ขอแค่กอดเธอ 
 
แต่ต้อง
B 
รับความจริง
 
ว่า
D 
ฉันทำได้แค่กอดเธอใน
E 
ฝัน
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไป
F#m 
  บอกทีได้ไ
C#m 
หม
 
  มันมีทางไห
D 
นให้เธอกลับม
A 
าหา
E/G# 
F#m 
  บอกทีได้ไ
C#m 
หม
 
  ต้องแลกสิ่งไ
D 
หนฉันยอม 
 
แค่บอก
E 
มา..
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไป
INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m |
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ทีที่เธอไ
A 
ป..

ยังไม่คุ้นเลย มันเงียบเหงาไป
ชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ตรงนี้

SEE ALSO  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - ด.ช.รามี่ [คอนเสิร์ต 25 ปี (มีหวัง)]【Official MV】 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอ ด เเพิ่งได้รับการอัปเดต

ต่อให้พบใคร ออกไปที่ไหน
ยังไงภาพเธอก็ฉายซ้ำอยู่ดี

ก็คิดถึงจนอ่อนแอ แต่ก็ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
นั่งย้อนดูรูปเธอ อยู่อย่างนั้น
อยากจะขอแค่กอดเธอ แต่ต้องรับความจริง
ว่าฉันทำได้แค่กอดเธอในฝัน

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

SEE ALSO  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - เสมอ [คอนเสิร์ต 25 ปี (มีหวัง)]【Official MV】 | เนื้อหาเสมอล่าสุด

ก็ไม่รู้เธอ จะคิดถึงกัน
เหมือนที่ฉันกำลังเพ้อถึงเธอไหม

ก็คิดถึงจนอ่อนแอ แต่ก็ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
นั่งย้อนดูรูปเธอ อยู่อย่างนั้น
อยากจะขอแค่กอดเธอ แต่ต้องรับความจริง
ว่าฉันทำได้แค่กอดเธอในฝัน

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

SEE ALSO  ฝนตกไหม - ThreeManDown [ Bass Cover ] โน้ตเพลง - คอร์ด - แทป | EasyLearnMusic Application. | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับฝน ตก ไหม เพลงล่าสุด

บอกทีได้ไหม
มันมีทางไหนให้เธอกลับมาหา
บอกทีได้ไหม
ต้องแลกสิ่งไหนฉันยอม แค่บอกมา..

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

( ดนตรี )

มันตายเล็กน้อยทุกนาทีที่เธอไป..

#คอรดเพลง #ความเหงาเขามารบกวน #Jeep

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *