คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G |
INTRO | D | A | Bm | G |
D 
  ไม่มีน้ำ
A 
ตา 
 
ใช่ว่าเราจะไ
Bm 
ม่เจ็บ
 
  ต้องเก็บเอาใ
G 
ว้ความรู้สึก
 
  ข้างใน
A 
ลึกๆ 
 
เกินจะต้านทาน
 
  ก็เจ็บเหมือน
D 
กัน 
 
 
F#m 
  มันทรม
A 
าร
 
  ต้องเก็บอาการใ
Bm 
ว้ให้อยู่
 
  ไม่อยากให้ใคร
G 
รู้กำลังอ่อน
A 
แอ
 
คนคบกันมา
Bm 
นาน
 
ให้ลืมไ
A 
ปคงต้องใช้เว
G 
ลา
 
ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ไม่มีเ
A 
ธอแล้วฉันมันไม่เห
G 
ลือใคร
 
อีกเ
A 
ลย
 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล
 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไป
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |
Bm 
  คนคบกันมานาน
 
  ให้ลืมไ
A 
ปคงต้องใช้เว
G 
ลา
 
  ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
  ไม่มีเ
A 
ธอแล้วฉันมันไม่เห
G 
ลือใคร
 
  อีกเ
A 
ลย
 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล
 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไป..
INSTRU | D | A/C# | Bm | G | D |
 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล
 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไ
D 
ป…

ไม่มีน้ำตา ใช่ว่าเราจะไม่เจ็บ
ต้องเก็บเอาใว้ความรู้สึก
ข้างในลึกๆ เกินจะต้านทาน
ก็เจ็บเหมือนกัน มันทรมาร
ต้องเก็บอาการใว้ให้อยู่
ไม่อยากให้ใครรู้กำลังอ่อนแอ

SEE ALSO  Enrique Iglesias - SOMEBODY'S ME (live) | somebody is meข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป

( ดนตรี )

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

SEE ALSO  [SUBTHAI] Paper heart - Tori Kelly #paperheart | ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับpaper heart แปล

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป..

( ดนตรี )

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป…

SEE ALSO  รวมเพลง p.a.p ล่าสุด ไม่มีโฆษณา [หลง+สาวยโส] รวมเพลงในtik tok เพลงติ๊กต๊อก เพลงดังในtiktok | เพลง หลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

#คอรดเพลง #ความเจบทเกนจะทน #เสก #ผานชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *