คอร์ดเพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

INTRO | Am | Dm | G Am | Am |
 
อันแผล
Am 
กาย 
 
มันง่าย
Em 
นัก 
 
จะรัก
Am 
ษา
 
หมั่นทา
Em 
ยาเช้าเย็นก็เห็น
Am 
ผล
 
แต่แผลที่เ
Dm 
ธอทำฉันเจ็บเกิน
Am 
ทน
 
ยังมืด
Em 
มนเกินแก้คือแผล
Am 
ใจ
 
สุดขอบ
Dm 
ฟ้าเข้าไปหามันยิ่งไ
Am 
กล
 
สุดขอบหัว
Em 
ใจของเธออยู่ไกลเกิ
Am 
นเกี่ยว
 
นกบินหลง
Em 
ฟ้าเธอเหมือนปลาว่ายทวนน้ำเ
Am 
ชี่ยว
 
เธอบอกรักเ
G 
ดียวแต่เพียงเดี๋ยวใ
C 
จ 
 
แล้วเธอก็ไ
G 
 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล 
 
เทเท่าไหร่ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอนั้นหายเ
G 
ค็ม
 
ฉันเห
Am 
มือนเอามีดกรีดน้ำ
 
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
 
 
เพราะ
F 
รักฉันจริงไม่อาจ
 
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
 
 
ความจ
Dm 
ริงก็คือความจริง
 
ฉันเหมือนโดน
Am 
ทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
 
ได้เ
F 
รือแล้วเธอถีบแพ 
 
ฉันเหมือนคน
G 
แพ้
E 
 
จึงต้องดูแลตัว
Am 
เอง
INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G | G | Am | G |
 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล เทเท่าไหร่ ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอมันหายเ
G 
ค็ม
 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล 
 
เทเท่าไหร่ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอนั้นหายเ
G 
ค็ม
 
ฉันเห
Am 
มือนเอามีดกรีดน้ำ
 
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
 
 
เพราะ
F 
รักฉันจริงไม่อาจ
 
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
 
 
ความจ
Dm 
ริงก็คือความจริง
 
ฉันเหมือนโดน
Am 
ทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
 
ได้เ
F 
รือแล้วเธอถีบแพ 
 
ฉันเหมือนคน
G 
แพ้
E 
 
คงต้องดูแลตัว
Am 
เอง
OUTRO | Dm | Am | G | Am |
OUTRO | Dm | Am | G | Am | Am |

อันแผลกาย มันง่ายนัก จะรักษา
หมั่นทายาเช้าเย็นก็เห็นผล
แต่แผลที่เธอทำฉันเจ็บเกินทน
ยังมืดมนเกินแก้คือแผลใจ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง รูปชั่วตัวดำ มอส ขจรจารุกุล | Rauljaurena

สุดขอบฟ้าเข้าไปหามันยิ่งไกล
สุดขอบหัวใจของเธออยู่ไกลเกินเกี่ยว
นกบินหลงฟ้าเธอเหมือนปลาว่ายทวนน้ำเชี่ยว
เธอบอกรักเดียวแต่เพียงเดี๋ยวใจ แล้วเธอก็ไป

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอนั้นหายเค็ม

ฉันเหมือนเอามีดกรีดน้ำ
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
เพราะรักฉันจริงไม่อาจ
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
ความจริงก็คือความจริง
ฉันเหมือนโดนทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
ได้เรือแล้วเธอถีบแพ ฉันเหมือนคนแพ้
จึงต้องดูแลตัวเอง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง จากใจเด็กใต้ หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา | Rauljaurena

( ดนตรี )

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอมันหายเค็ม

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอนั้นหายเค็ม

SEE ALSO  สอนกีต้าร์ Tab intro และ การตีคอร์ด เพลง ขอโทษ | พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ง่ายๆใครก็เล่นได้!!! Tab + Chord | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดคอร์ดเพลงขอโทษ

ฉันเหมือนเอามีดกรีดน้ำ
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
เพราะรักฉันจริงไม่อาจ
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
ความจริงก็คือความจริง
ฉันเหมือนโดนทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
ได้เรือแล้วเธอถีบแพ ฉันเหมือนคนแพ้
คงต้องดูแลตัวเอง..

#คอรดเพลง #คนแพตองดแลตวเอง #ตก #ปตตาน #ธเดช #ทองอภชาต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *