คอร์ดเพลง ขี้แพ้ช่างฝัน มาณพ

INTRO | G Em | C G | G Em | C D G |
INTRO | G Em | C G | G Em | C D G |
G 
ร่างกายเกิดอ่อน
Em 
ล้า 
 
 
C 
ใจมันล้าต
G 
าม
G 
มันมีแต่คำ
Em 
ถาม 
 
 
C 
ที่ไม่
D 
มีคำต
G 
อบ
C 
พยายามก็ไ
G 
ม่เป็นผล 
 
 
D 
ล้มลงไปก็เท่า
Em 
นั้น
C 
แพ้ร้อยครั้งแต่
G 
ยังมีหวัง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
ยังยาวไ
G 
กล
INSTRU | G Em | C G | G Em | C D G |
G 
เกิดมาเป็นขี้
Em 
แพ้ 
 
 
C 
แต่ก็ยังไม่ห
G 
ลาบ
G 
เกิดมาเพื่อผิดพ
Em 
ลาด 
 
สนอง
 
ความอ
C 
ยากรู้ 
 
ความอยากล
D 
อง
C 
ล้มไม่กลัวกลัว
G 
จะล้ม 
 
 
D 
เรามันคน
Em 
สู้ฝัน
C 
ถึงจะแพ้แต่
G 
ยังมีหวัง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
ยังยาวไ
G 
กล
C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือเรา
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง
INSTRU | C G | D Em | C G | D Em |
INSTRU | C G | D Em | C G | D | D |
G 
เกิดมาเป็นขี้
Em 
แพ้ 
 
 
C 
แต่ก็ยังไม่เ
G 
ข็ด
G 
เกิดมากากไม่
Em 
มีหมกเม็ด 
 
ผิดห
C 
วังเรื่องธรรม
D 
ดา
C 
ถึงกระนั่นจะไข
G 
ว่จะขว้า 
 
D 
ว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
เสียเวลาหา
G 
กว่าแค่มอง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
มีรา
G 
คา
C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ 
 
โอยย..
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือมึง
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง 
 
 
G7 
C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือเรา
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง
G 
อยากยิ่งใหญ่อยาก
Em 
เป็นเศรษฐี
 
อยาก
C 
มีบ้านมีร
D 
ถยนต์
G 
อยากมีสุขมี
Em 
เงินสะสม 
 
เป็น
C 
ศิลปินดา
D 
รา
G 
แต่ว่าเกิดมา
Em 
เป็นขี้แพ้ 
 
ความ
C 
ฝันนั้นยังไกล
G 
ตา
G 
แต่วันหนึ่งวัน
Em 
ใดไม่ช้า 
 
ความ
C 
ฝันนั้น
D 
คงไม่ไ
G 
กล
G 
อยากยิ่งใหญ่อยาก
Em 
เป็นเศรษฐี
 
อยาก
C 
มีบ้านมีร
D 
ถยนต์
G 
อยากมีสุขมี
Em 
เงินสะสม 
 
เป็น
C 
ศิลปินดา
D 
รา
G 
แต่ว่าเกิดมา
Em 
เป็นขี้แพ้ 
 
ความ
C 
ฝันนั้นยังไกล
G 
ตา
G 
แต่วันหนึ่งวัน
Em 
ใดไม่ช้า 
 
ความ
C 
ฝันนั้น
D 
คงไม่ไ
G 
กล

ร่างกายเกิดอ่อนล้า ใจมันล้าตาม
มันมีแต่คำถาม ที่ไม่มีคำตอบ
พยายามก็ไม่เป็นผล ล้มลงไปก็เท่านั้น
แพ้ร้อยครั้งแต่ยังมีหวัง ฝันนั้นยังยาวไกล

SEE ALSO  เพลง รักควรมีสองคน (Cover by Nest)ต้นฉบับ พร จันทพร vs เนย ภัสวรรณ | สรุปเนื้อหาเพลง รัก ควร มี สอง คน ต้นฉบับล่าสุด

( ดนตรี )

เกิดมาเป็นขี้แพ้ แต่ก็ยังไม่หลาบ
เกิดมาเพื่อผิดพลาด สนอง
ความอยากรู้ ความอยากลอง
ล้มไม่กลัวกลัวจะล้ม เรามันคนสู้ฝัน
ถึงจะแพ้แต่ยังมีหวัง ฝันนั้นยังยาวไกล

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือเราเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

SEE ALSO  Jon Pardi - Somebody's Doin' Me Right (Live Performance 2020) | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับsomebody's meที่สมบูรณ์ที่สุด

( ดนตรี )

เกิดมาเป็นขี้แพ้ แต่ก็ยังไม่เข็ด
เกิดมากากไม่มีหมกเม็ด ผิดหวังเรื่องธรรมดา
ถึงกระนั่นจะไขว่จะขว้า ขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
เสียเวลาหากว่าแค่มอง ฝันนั้นมีราคา

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ โอยย..
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือมึงเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า รุ่ง นครพนม | Rauljaurena

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือเราเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

อยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐี
อยากมีบ้านมีรถยนต์
อยากมีสุขมีเงินสะสม เป็นศิลปินดารา
แต่ว่าเกิดมาเป็นขี้แพ้ ความฝันนั้นยังไกลตา
แต่วันหนึ่งวันใดไม่ช้า ความฝันนั้นคงไม่ไกล

อยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐี
อยากมีบ้านมีรถยนต์
อยากมีสุขมีเงินสะสม เป็นศิลปินดารา
แต่ว่าเกิดมาเป็นขี้แพ้ ความฝันนั้นยังไกลตา
แต่วันหนึ่งวันใดไม่ช้า ความฝันนั้นคงไม่ไกล

#คอรดเพลง #ขแพชางฝน #มาณพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *