คอร์ดเพลง ขออนุญาตฮู้สึก ณัฐ สุรศักดิ์

INTRO | G | G7 | Bm | Bm | C | Am | D |
G 
บ่ 
 
บ่เป็นหยังพังมันโลดฮัก
Em 
อ้าย
C 
อ้าย 
 
อ้ายเข้าใ
D 
จว่าฮักอ้ายบ่
G 
พอ
 
ฮักแพง
Am 
เขาให้ถืกใจเจ้า
Em 
โลด
 
บ่ต้อง
Am 
เฮ็ดคือฮู้สึกผิดดอก
Em 
เนาะ
 
เมื่อคนเจ้
Am 
ารอ.
Bm 
..สุดท้
C 
ายจั่งได๋กะเ
D 
ป็นเขา
 
อ้ายกะยังเป็นอ้
C 
าย
 
แม่นสิเจ็บปานใ
D 
ด๋ 
 
อ้ายก็
Em 
ยินดี
 
แต่สิให้เซา
C 
ฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
 
ยังเฮ็ดบ่ได้คื
D 
อเจ้า
 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
ายจักค
B7 
ราว
 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..
 
กะส่างหัวอ้าย..
 
INSTRU | G Gmaj7 | G Gmaj7 | Bm | D |
INSTRU | C | Bm G | F Em | Eb D | G |
G 
ลบ 
 
ลบให้เบิดเด้อทุกความเป็
Em 
นเรา
C 
อย่า 
 
อย่าเฮ็ดให้เ
D 
ขาเคลือบแคลงสง
G 
สัย
 
อย่าจ่งไ
Am 
ว้แนวได๋เป็นหลั
Em 
กฐาน
 
ฮักแพง
Am 
กันให้สมถิ่มอ้า
Em 
ยไป 
 
ส่วนทาง
Am 
อ้าย
 
สิ
Bm 
ขออยู่ไ
C 
ปตามประสา 
 
แฟ
D 
นเก่า
 
อ้ายกะยังเป็นอ้
C 
าย
 
แม่นสิเจ็บปานใ
D 
ด๋ 
 
อ้ายก็
Em 
ยินดี
 
แต่สิให้เซา
C 
ฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
 
ยังเฮ็ดบ่ได้คื
D 
อเจ้า
 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
าย 
 
จักค
B7 
ราว
 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..
 
ขออนุญ
C 
าตฮู้
D 
สึก
 
ย้อนใจยัง
G 
ปึกแป้นปีกคักห
Em 
ลาย
 
อ้ายยังบ่อ
C 
าจลืมเจ้าได้ง่า
D 
ยๆ
 
ขอเวลาให้อ้
G 
ายจักค
B7 
ราว
 
สิบ่ไปรบก
C 
วนเจ้าด
D 
อก
 
สิอยู่แต่ใ
G 
นเขตทำใจแฟ
Em 
นเก่า
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
C 
งา.
D 
..
 
กะส่างหั
Em 
วอ้าย
D 
C 
Bm 
 
สิ
Am 
บ่ไปยากใจเจ้า 
 
สิเจ็บสิเห
D 
งา..
 
กะส่างหัวอ้าย..
 
OUTRO | C | Am | D | G |

บ่ บ่เป็นหยังพังมันโลดฮักอ้าย
อ้าย อ้ายเข้าใจว่าฮักอ้ายบ่พอ
ฮักแพงเขาให้ถืกใจเจ้าโลด
บ่ต้องเฮ็ดคือฮู้สึกผิดดอกเนาะ
เมื่อคนเจ้ารอ…สุดท้ายจั่งได๋กะเป็นเขา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ย้อนแย้ง เอก Season Five | Rauljaurena

อ้ายกะยังเป็นอ้าย
แม่นสิเจ็บปานใด๋ อ้ายก็ยินดี
แต่สิให้เซาฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
ยังเฮ็ดบ่ได้คือเจ้า

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้ายจักคราว

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…
กะส่างหัวอ้าย..

( ดนตรี )

SEE ALSO  คอร์ดเพลง โสดแฟนทิ้ง บอล เชิญยิ้ม | Rauljaurena

ลบ ลบให้เบิดเด้อทุกความเป็นเรา
อย่า อย่าเฮ็ดให้เขาเคลือบแคลงสงสัย
อย่าจ่งไว้แนวได๋เป็นหลักฐาน
ฮักแพงกันให้สมถิ่มอ้ายไป ส่วนทางอ้าย
สิขออยู่ไปตามประสา แฟนเก่า

อ้ายกะยังเป็นอ้าย
แม่นสิเจ็บปานใด๋ อ้ายก็ยินดี
แต่สิให้เซาฮักหรือลืมเจ้าตอนนี้
ยังเฮ็ดบ่ได้คือเจ้า

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้าย จักคราว

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เหมือนหมา Legendboy ft. Kinghatrix | Rauljaurena

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…

ขออนุญาตฮู้สึก
ย้อนใจยังปึกแป้นปีกคักหลาย
อ้ายยังบ่อาจลืมเจ้าได้ง่ายๆ
ขอเวลาให้อ้ายจักคราว

สิบ่ไปรบกวนเจ้าดอก
สิอยู่แต่ในเขตทำใจแฟนเก่า
สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา…
กะส่างหัวอ้าย

สิบ่ไปยากใจเจ้า สิเจ็บสิเหงา..
กะส่างหัวอ้าย..

#คอรดเพลง #ขออนญาตฮสก #ณฐ #สรศกด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *