คอร์ดเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง

INTRO | Bm A | G A | D F#7 |
INTRO | Bm A | G A | F#7 |
 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา
 
กลับมา
Bm 
พบเพราะคิดถึง 
 
เมื่อหัวใ
D 
จยังห่วงหา
 
กลับมา
Em 
ทวงสัญญา 
 
สัญญาใ
Bm 
จเคยฝากไว้
Em 
ในวันที่เร
A 
าต้องห่าง 
 
ขอบ
D 
ฟ้าไม่เคยขวาง
Bm 
กั้น 
 
 
G 
 
จะเก็บความ
A 
ฝันเพื่อวันต่อ
D 
ไป
 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน
 
ย้อน
F#m 
วันให้หวนมาใ
Bm 
หม่
G 
คำสุดท้
A 
ายฉันยังไม่
F#7 
ลืม..
 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
ของ
A 
ฉันที่ดูอ่อน
Bm 
ล้า
 
กลับมา
G 
หา 
 
หัวใ
A 
จที่ยังเฝ้
D 
ารอ 
 
 
B7 
 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน 
 
เนิ่นน
D 
านที่ฉันจากไ
Bm 
G 
ยังคิด
A 
ถึงฉันจึงกลั
D 
บมา
 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา
INSTRU | Bm A | G A | D F#7 |
INSTRU | Bm A | G A | F#7 |
 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
ของ
A 
ฉันที่ดูอ่อน
Bm 
ล้า
 
กลับมา
G 
หา 
 
หัวใ
A 
จที่ยังเฝ้
D 
ารอ 
 
 
B7 
 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน 
 
เนิ่นน
D 
านที่ฉันจากไ
Bm 
G 
ยังคิด
A 
ถึงฉันจึงกลั
D 
บมา
 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนกลับมา..
OUTRO | Bm A | G A | Bm |

กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

SEE ALSO  [สอนเล่นกีต้าร์ โปร่ง] คำขอ - ก้อง ห้วยไร่ by Sangdad Freedomuku music | เนื้อหาคำขอ คอ ดที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

กลับมาพบเพราะคิดถึง เมื่อหัวใจยังห่วงหา
กลับมาทวงสัญญา สัญญาใจเคยฝากไว้
ในวันที่เราต้องห่าง ขอบฟ้าไม่เคยขวางกั้น
จะเก็บความฝันเพื่อวันต่อไป

ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน
ย้อนวันให้หวนมาใหม่
คำสุดท้ายฉันยังไม่ลืม..

เก็บดวงใจ ของฉันที่ดูอ่อนล้า
กลับมาหา หัวใจที่ยังเฝ้ารอ
ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน เนิ่นนานที่ฉันจากไป
ยังคิดถึงฉันจึงกลับมา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง บอกรักเป็นกลอน – MAN’R | Rauljaurena

กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

( ดนตรี )

เก็บดวงใจ ของฉันที่ดูอ่อนล้า
กลับมาหา หัวใจที่ยังเฝ้ารอ
ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน เนิ่นนานที่ฉันจากไป
ยังคิดถึงฉันจึงกลับมา

SEE ALSO  Enrique Iglesias Somebody's Me Lyrics | ปรับปรุงใหม่somebody is meเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

จึงได้ย้อนและคืนกลับมา..

#คอรดเพลง #กลบมาแลว #ยว #คนเขยนเพลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *